PTTK Legnica


PTTK o/Legnica

Zarząd Oddziału

Koła terenowe

Komisje

Biuro

Kalendarium


Kalendarium 1954 - 1974

Kalendarium 1974 - 1994

Kalendarium 1994 - 2004


BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie


PTTK o/Legnica  >>  Kalendarium  >>  Kalendarium 1994 - 2004Rok 1994
Zorganizowano kurs przewodników terenowych. Kierownikiem został
M. Bielachowicz. Na kurs zapisało się 50 osób.
Kontynuowano takie imprezy jak:
a) Znam Swoje Województwo Jak Swój Dom,
b) Solanum Tuberozum (święto pieczonego ziemniaka),
c) Pierwszy Krok Turystyczny,
d) Rajd Na Powitanie Wiosny,
e) Rajd Legnickie Pole,
t) Konkurs Krasomówczy.
E. Wiśniewski prowadzi ranking działalności turystyczno - krajoznawczej szkół.
W grudniu Oddział Legnicki obchodzi uroczyście 40lecie istnienia. Z tej okazji zorganizowano spotkanie działaczy, władz i sympatyków organizacji w klubie Hutnik. Wydano z tej okazji przewodnik E. Wiśniewskiego "Szlak dookoła Legnicy". Wielu działaczy zostało odznaczonych Złotą Honorową Odznaką PTTK.
Włączono się do opracowania części Międzynarodowego Szlaku Cystersów leżącej w naszym województwie. E. Wiśniewski za cykl artykułów o Legnickim Szlaku Cystersów został uhonorowany ogólnopolską nagrodą "Kos". Pojechał też na wycieczkę do Tunezji.

Rok 1995
Kontynuowane są obchody 40lecia oddziału (rajdy i spotkania). Szczególną frekwencją cieszą się między innymi rajdy dla najmłodszych. Wzięło w nich; udział około 1000 dzieci z najmłodszych szkół podstawowych. Na wakacjach. kontynuowane są cykliczne wycieczki "Wędruj z nami".
Dobrze układa się współpraca z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta, a w szczególności z Wydziałem Kultury i Sportu. Dużą pomoc okazał organizacji Kuratorium Oświaty i Wychowania w Legnicy.
Zarząd Główny PTTK odznaczył legnicką młodzież odznaką „Orli Lot” za osiągnięcia w turystyce i krajoznawstwie.

Rok 1996
Legnicka młodzież zrzeszona w PTTK bierze udział w ogólnopolskim konkursie "Poznajemy Ojcowiznę".
W Panoramie Legnickiej co tydzień ukazują się artykuły propagujące turystykę, zachęcające do jej uprawiania, które redaguje E. Wiśniewski. W cyklu wycieczek " Wędruj z nami" zahacza się o tereny przygraniczne państw ościennych.
Oddział liczy 514 członków zrzeszonych w 19 kołach i klubach. Kadra przedstawiała się następująco:
- 28 przewodników turystyki pieszej
- 12 przewodników turystyki górskiej
- 28 przewodników terenowych i sudeckich
- 20 strażników ochrony przyrody
- 30 społecznych opiekunów zabytków
- 100 organizatorów turystyki (środowisko szkolne, zakłady pracy, wojsko)
- 6 instruktorów krajoznawstwa
- 6 instruktorów przewodnictwa
- 1 instruktor nurkowania swobodnego
- 1 przodownik turystyki kolarskiej.
- 5 znakarzy szlaków
Działalność turystyczna jest prowadzona na terenie miasta i gminy Legnica, miasta i gminy Chojnów, gminy Krotoszyce, Wądroże Wielkie, Kunice, Gromadka, Miłkowice, Legnickie Pole.
Oddział opiekuje się stu siedemdziesięcioma trzema (173) kilometrami szlaków turystycznych.

Rok 1997
Uroczyste obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska.
Z okazji pobytu w Polsce a także w Legnicy Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II, Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy przyznał Ojcu Świętemu' . Honorową Odznakę Turysty Miedziowego.
Już drugi Rajd do Warmątowic w rocznicę Bitwy nad Kaczawą (1813).
Zjazd sprawozdawczo - wyborczy. Prezesem został Feliks Józefów, a wiceprezesem Krzysztof Kiełbasa.

Rok 1998
Oddział liczy 17 kół i klubów zrzeszających 366 członków. Już po raz czternasty jesteśmy organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Uczestniczy w nim młodzież z całej Polski. Poznaje przy okazji ciekawsze zakątki naszego regionu. Kontynuuje się też inne imprezy, które na stałe weszły w kalendarium oddziału.

Rok 1999
Nadzwyczajny zjazd Oddziału aby dostosować się do nowego statusu PTTK uchwalił zmiany w statucie Oddziału. Najważniejsze zmiany to: Zmiana terenu działania na obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.
Skład oddziałowej komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego zwiększono do 5 członków.
W dniach 25-29 sierpnia Zarząd Główny PTTK powierzył oddziałowi w Legnicy zorganizowanie Centralnego Zlotu Aktywu Krajoznawczego, w którym uczestniczyło 220 krajoznawców z całej Polski. Komandorem imprezy był M. Bielachowicz.

Rok 2000
W V Kongresie Krajoznawstwa Polskiego "Gniezno 2000" z oddziału w Legnicy wzięli udział: M. Staniów, B. Grabka, F. Józefów, E. Wiśniewski,
L.Hojniak, M. Bielachowicz.
Na koniec roku oddział posiadał 17 kół i klubów, które zrzeszały 362 członków. Było 9 szkolnych klubów krajoznawczo - turystycznych, 2 koła na wyższych uczelniach legnickich, jedno koła wojskowe, jedno osiedlowe "Krokus".
SM Piekary, jedno koło terenowe, jedno zakładowe "Policja": jedno koło w środowisku przewodników i jeden klub turystyki podwodnej "Legwan".

Rok 2001
Oddział PTTK w Legnicy był organizatorem wojewódzkich eliminacji "Poznajemy Ojcowiznę". Na obchodach półwiecza PTTK na Dolnym Śląsku, które odbyły się w Auli Leopoldina we Wrocławiu, kolega Jerzy Jarociński został uhonorowany medalem pięćdziesięciolecia.
Zainteresowano turystów nowo utworzoną odznaką "Szlakiem Cystersów", gdyż część tej trasy przebiega przez obszar objęty działalnością Oddziału PTTK Legnica.
Zorganizowano wspólnie z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego, wycieczkę szkoleniową do źródeł Kaczawy.
W sierpniu odprowadziliśmy na wieczny spoczynek nestora turystyki legnickiej kolegę Jerzego Jarocińskiego. Był pierwszym przewodnikiem turystycznym na naszym terenie. Jego pracę i działalność uhonorowano Orderem Polonia Restituti, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zarząd główny PTTK mianował go honorowym członkiem PTTK i wyróżnił Złotą Odznaką.

Rok 2002
Rok ten realizuje się pod ogólnopolskim hasłem "Roku Gór". Zorganizowało się wiele wycieczek w najbliższe góry, a najważniejszą imprezą było spotkanie na Wale Okmiańskim - najwyższym wzniesieniem naszego powiatu. Pobito w Polsce wówczas rekord Guinessa w kategorii: „jednoczesny pobyt na wycieczce górskiej”. To wzniesienie 273 n.p.m. poświęcił ksiądz nadając mu nazwę Piaskowe Wzgórze.
Znowu byliśmy organizatorami dolnośląskich eliminacji "Poznajemy Ojcowiznę", a najlepsza praca w naszym województwie okazała się najlepsza również w Polsce. Była to praca "Szlakiem Krzyży Pokutnych" wykonana przez uczniów szkoły podstawowej w Miłkowicach pod kierunkiem Apolonii Dominik.

KALENDARIUM DOKONAŃ ODDZIAŁU PTTK
W LEGNICY W LATACH 1954 – 2004


Rok 2003
Regionalną pracownię turystyczno - krajoznawczą przeniesiono do nowego pomieszczenia, a jej zbiory udostępniane są studentom wyższych uczelni w Legnicy.
Zlecono Oddziałowi PTTK w Legnicy organizację 47 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej 2004r. Organizatorzy tegorocznego zlotu w Końskiem przekazali nam przechodnią Laskę Zlotową.
Odnowiono i wytyczono odcinek nowego szlaku turystycznego.
We wrześniu pożegnaliśmy na cmentarzu pana mgr Tadeusza Gumińskiego honorowego obywatela Legnicy i honorowego członka PTTK, autora wielu przewodników, bardzo zaangażowanego w sprawy turystyki.

Rok 2004 - Przebiega pod znakiem organizacji obchodów pięćdziesięciolecia istnienia Oddziału PTTK w Legnicy.