PTTK Legnica


PTTK o/Legnica

Zarząd Oddziału

Koła terenowe

Komisje

Biuro

Kalendarium


Kalendarium 1954 - 1974

Kalendarium 1974 - 1994

Kalendarium 1994 - 2004


BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie


PTTK o/Legnica  >>  Kalendarium  >>  Kalendarium 1974 - 1994KALENDARIUM DOKONAŃ ODDZIAŁU PTTK
W LEGNICY W LATACH 1974 – 1994


Rok 1974
Już X Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału. W. Ruszniak pozostaje prezesem 25 osobowa delegacja Oddziału uczestniczyli w Zlocie 30- lecia PRL w Warszawie. Po raz ósmy odbył się Ogólnopolski Rajd Szlakiem Polskiej Miedzi z zakończeniem w Legnicy.
Odbył się też II Powiatowy Przegląd Barwnych Przeźroczy Krajoznawczych Oddziały skupia 43 Koła i Kluby. Legniccy kolarze biorą udział w XVI Ogólnopolskim Zlocie Kolarzy. Studium Nauczycielskie organizuje VII Ogólnopolski Rajd Studentów „Sudety 74” w Zagórzu Śląskim.
Większość imprez odbywa się pod hasłem 30 – lecie Polski Ludowej.


Rok 1975
Najciekawsza impreza to III Zlot Piastowski Młodzieży. Zorganizowano czwarty kurs przewodników terenowych Oddział Zrzesza 2268 osób. Dział 21 Kół Szkolnych, 19 Zakładowych , 3 Środowiskowe , 5 Klubów. Uhonorowano Oddział Złotą Odznaką PTTK. Legnica organizuje IV Forum Krasomówcze. Stajemy się miastem wojewódzkim i rzecz jasna powstaje Zarząd Wojewódzki PTTK z prezesem W. Ruszniakiem na czele i wiceprezesem Waldemarem Michalskim. Powołano Międzyoddziałowe Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, które posiadało swoje placówki w Jaworze, Lubinie i Złotoryi. Zorganizowano Obóz Wędrowny Młodzieżowych Organizatorów Turystyki po Kotlinie Kłodzkiej. Prowadził je J. Jarociński. Legnicki PTTK był współorganizatorem obchodów 300 lecia wygaśnięcia Legnickiej Linii Piastów. Klub płetwonurków „Pinoter” czynnie uczestniczył w ratowaniu Legniczan z Powodzi.

Rok 1976
Kolejny Zjazd Oddziału. Prezesem zostaje Feliks Józefów. Ze stanowiska prezesa MBORT- u zrezygnował zrezygnował Jezrzy Szymkowiak. Jego miejsce zajął Julian Rybakiewicz. Kierownikiem biura został Janusz Szwed. Dużym powodzeniem cieszy się Ogólnopolski Rajd Szlakiem Polskiej Miedzi, który w tym roku miał zakończenie w Lubinie. Odbył się już V Rajd Solanum Tuberosum. Przy Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych zorganizowano klasę
o profilu turystycznym, którą prowadzi Leon Hojniak. Przewodnicy legniccy zajęli I miejsce
w Ogólnopolskim Rajdzie Przewodników organizowanym przez PTTK w Toruniu. Początek i zakończenie rajdu odbyło się w Golubiu – Dobrzyniu. Doroczna impreza andrzejkowa odbyła się
w Lubachowie. Zorganizowano I Turniej Turystyczno – Szkół, w którym zwyciężył Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych. Wojewódzkie spotkania kombatantów z młodzieżą odbyło się pod hasłem „Polska naszych dni”. Ilość członków Oddziału przekroczyła 2600 osób. Dobrze układała się współpraca z Komendą Chorągwi ZHP w Legnicy. Nowy klub osiedlowy PTTK „Rodzinka” działał bardzo aktywnie organizując wycieczki, rajdy i spotkania.

Rok 1977
Klub PTTK „Legnicka Rodzinka” zachęca do turystycznych wycieczek. Koło Przewodników Terenowych i Sudeckich jest gospodarzem II Ogólnopolskiego Zlotu Przewodników Turystycznych. Odbył się X Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Studentów „Sudety 77”. MBORT posiada dziewięć placówek handlowych, 2 stacje turystyczne i sześć biur Obsługi Ruchu Turystycznego.


Rok 1978
Na obozie w Gorcach szkolono Młodzieżowych Organizatorów Turystyki. Leon Hojniak zorganizował kolejne spotkanie na szlaku II Armii Wojska Polskiego. Nawiązano współpracę z tygodnikiem Konkretów, w którym stała rubryka „Wędruj z nami” propagowała turystykę w regionie. Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej organizowała tradycyjne imprezy, a prócz nich nowe takie jak „Pokłon Duchowi Gór”, „Spotkania na Ostrzycy”, „Pożegnanie Lata”, „Spotkanie Zdobywców Gór Kaczawskich”. Odbył się też XIII Międzynarodowy Turystyczny Zlot Przyjaźni zakończony w Lubinie. Oddział liczy 3248 członków zgrupowanych w 51 kołach i klubach.
W Oddziale działa 33 opiekunów przyrody , 16 strażników ochrony przyrody, 48 społecznych opiekunów zabytków, 66 przewodników sudeckich i dolnośląskich, 43 przewodników turystyki pieszej i górskiej, 1041 organizatorów krajoznawstwa narciarstwa, turystyki wodnej
Wzięliśmy udział w XIX Ogólnopolskim Wysokokwalifikowanym Rajdzie Pieszym po Ziemi Opolskiej.

Rok 1979
Kontynuowane są imprezy, które weszły na stałe do programu działalności Oddziału PTTK
w Legnicy. Z okazji 25 lecia istnienia wręczono uroczyście Oddziałowi sztandar. Odbył się już VII Ogólnopolski Turniej Turystyczno – Krajoznawczy, XIII Ogólnopolski Rajd Szlakiem Polskiej Miedzi, II Wojewódzka Narada Aktywu Turystyki Szkolnej, Spotkanie Pokoleń na Szlaku II Armii Wojska Polskiego, XII Ogólnopolski Rajd Studentów.

Rok 1980
Z okazji rocznicy wyzwolenia Legnicy odbył się Zimowy Rajd na Raty. Komisja Młodzieżowa zorganizowała kurs przewodników turystyki pieszej. Odbył się kolejny kurs przewodników terenowych. Na apel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z okazji Dni Muzeów i Ochrony Zabytków sprzątano zamek Grodziec.

Rok 1981
Następny zjazd Oddziału. Prezesem zostaje Zbigniew Pliżga, zastępcą Henryk Urbaniak. W sekretariacie pracuje prócz Janusza Szweda Bogusława Grabka. W Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych odbyło się trzecie spotkanie z piosenką turystyczną.
Zorganizowano IX Zjazd Na Powitanie Wiosny, X Zlot Krajoznawczy Legnickie Pole, XV Ogólnopolski Rajd Szlakiem Polskiej Miedzi, XXVI Rajd Przyjaźni, Finał X Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej, Jesienny Rajd w Kaloszach.
Z dniem 13 grudnia 1981 zgodnie z prawami stanu wojennego wszelka działalność turystyczna została zawieszona. Nie odbywały się imprezy i zebrania.

Rok 1982
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego – WRON zezwala na podjęcie częściowej działalności. Kolega Z. Pliżga rezygnuje z funkcji prezesa. Na stanowisko to powołano wiceprezesa Henryka Urbaniaka. Wiceprezesem został J. Jarociński. Do zarządu weszli E. Wiśniewski i L. Hojniak. Z biura oddziału odszedł J. Szwedo. Komisja młodzieżowa i Klub PTTK przy Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych zorganizowała IV Spotkanie z piosenką turystyczną.
L. Hojniak prowadził dla dzieci szkół podstawowych „I Krok Turystyczny”. Zdobyto 67
odznak „Siedmiomilowe buty”.
Odbył się Rajd Szlakiem II Armii Wojska Polskiego i XVI Ogólnopolski Rajd Szlakiem Polskiej Miedzi z zakończeniem w Lwówku Śląskim.
Oddział Legnica uczestniczył w XVI Międzynarodowym Zlocie „Słowacja”. Obóz wędrowny na mazurach przebiegał w bardzo dobrej atmosferze.
Sprawdza się akcja „Wędruj z nami”. Od kwietnia do października odbyło się 29 wycieczek, w których uczestniczyło ogółem 350 osób (dorośli i młodzież). Naturalnie każdą prowadził przewodnik PTTK.
W sierpniu zorganizowano obóz szkoleniowy klubu płetwonurków „Pinoter”. Odbył się XV Ogólnopolski Rajd Studentów „Sudety 82”.
Koleżanka M. Szałas reprezentowała województwo legnickie w wycieczce szkoleniowej przewodników górskich na Półwyspie Bałkańskim, a koleżanka Wanda Urbaniak legnicki oddział w XI Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Przewodników PTTK w Golubiu – Dobrzyniu.
Zorganizowano I Rajd Andrzejkowy po Rudawach Janowickich z zakończeniem w schronisku Czartak.
Wojewódzka służba kultury szlaku wyróżnia oddział dyplomem za najlepiej przygotowaną imprezę.

Rok 1983
Uroczyście obchodzono w oddziale XXX istnienia Koła PTTK przy Powszechnej Spółdzielni „Społem” w Legnicy. Członkowie tego Koła zorganizowali Rajd w Bieszczady.
Pierwszy Rajd Szlakiem Wygasłych Wulkanów cieszył się dużą frekwencją. Odbyło się cały szereg imprez, które na stałe weszły w kalendarium Oddziału PTTK w Legnicy. W Ogólnopolskim Rajdzie Szlakiem Polskiej Miedzi uczestniczyło 150 osób. Nie ograniczano się tylko do Polski. Członkowie Oddziału PTTK Legnica wzięli udział w wędrówkach po górskich szlakach Riłu i Pirynu tj. Najwyższych pasm gór Półwyspu Bałkańskiego.
W Lubiatowie odbył się IV Sejmik Służby Kultury Szlaku.

Rok 1984
Pojawiają się nowe imprezy: „Wędrówki podstawówki”, „Nocny Rajd Świętojański”, Rajd Kasztanowy, Rajd Szlakiem Zamków Śląskich, Oddziałowy Zlot Opiekunów SKKT PTTK.
Przy Osiedlowym Domu Kultury Kopernik otwarto klub turystyczny „Traper”. W dniach 1-30 września zorganizowano dni turystyki z bardzo bogatym programem.
Pierwszy Oddziałowy Zlot Opiekunów SKKT PTTK zgromadził nauczycieli i wychowawców wielu szkół.

Rok 1985 – to rozwój działalności kół zakładowych, których jest 16; najprężniej działają przy: Spółdzielni Spożywców „Społem”, ZPSZ „Hanka”, Legnickim Przedsiębiorstwie Budowlanym, Urzędzie Wojewódzkim, PKP, PRIMB Legnica.
Przeprowadzono kurs organizatorów turystyki w środowisku zakładów pracy i zorganizowano przegląd aktywności kół zakładowych.

Rok 1986
Oddziałowy referat weryfikacyjny prowadzony przez J. Jarocińskiego zweryfikował 686 członków w tym 602 GOT.
Wspólnie z Osiedlowym Domem Kultury Kopernik zorganizowano konkurs plastyczny związany tematycznie z ochroną przyrody i zabytków w Polsce. Nadal odbywają się Sejmiki Służby Kultury Szlaku, na którym omawia się między innymi zagadnienia związane z obszarami chronionego krajobrazu na terenie ówczesnego Województwa Legnickiego.

Rok 1987
Na XVII Centralnym Zlocie Aktywu Krajoznawczego w Częstochowie, Legnicę reprezentuje 4 osobowa drużyna, która w ramach organizowanych zajęć dokonuje inwentaryzacji zabytków przyrody i techniki w rezerwacie Parnowe w Złotym Stoku.
Już VIII Sejmik Służby Kultury Szlaku, w którym uczestniczył mgr Tadeusz Gumiński. Złożono mu też życzenia z okazji 80lecia urodzin.

Rok 1988
Oddział skupia 51 kół zrzeszających 2500 członków. Prężnie działa koło przy Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych pod kierunkiem L. Hojniaka. Organizuje ono konkurs Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej, w którym uczestniczy 32 uczniów. To koło opiekuje się Szlakiem Turystycznym II Armii Wojska Polskiego.

Rok 1989
Kolejny walny zjazd. Henryk Urbaniak zostaje prezesem. Oddział skupia 57 kół zrzeszających 2703 członków.
Praca prowadzona jest w siedmiu komisjach:
– ochrony zabytków
– Sztab Służby Kultury Szlaku
– Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej
– Komisja Działalności Podwodnej (klub płetwonurków)
– Komisja Młodzieżowa
– Komisja Kół Zakładowych
– Komisja Osiedlowa
Oddział zrzesza:
38 przewodników terenowych
28 przewodników turystyki pieszej
16 przewodników turystyki górskiej
37 opiekunów zabytków
3 instruktorów nurkowania
3 znakarzy szlaków turystycznych
110 organizatorów turystyki

Odbyło się 7 imprez z cyklu „Wędruj z nami” i 26 imprez turystyczno krajoznawczych, w których wzięło udział około 2000 osób.
Oddział zorganizował Wojewódzki Zlot Kół Zakładowych oraz konkurs krajoznawczy „Znam swoje województwo jak swój dom”.
Pracę i działalność Oddziału PTTK w Legnicy wyróżniono I nagrodę w ramach współzawodnictwa oddziałów Województwa Legnickiego.

Rok 1990
Nadal kontynuujemy rajdy, zloty, złazy, które cieszą się dużą frekwencją. Wiele młodzieży wędrując wciąga się w turystykę, którą będzie uprawiać całe życie. Terenowy referat weryfikacyjny na czele z J. Jarocińskim zweryfikował 544 odznak turystyki kwalifikowanej, w tym 330 górskiej odznaki turystycznej. Na terenie oddziału jest 38 przewodników turystycznych, 20 przewodników turystyki pieszej, 10 górskiej, 30 strażników ochrony przyrody, 37 społecznych
opiekunów zabytków, 75 organizatorów turystyki.

Rok 1991
16 II zgodnie z zarządzeniem zarządu głównego PTTK odbył się nadzwyczajny zjazd oddziału, na którym zatwierdzono statut oddziału w Legnicy oraz powołano oddziałowy sąd koleżeński z przewodniczącą Marią Czarnecką na czele. 27 V Sąd Wojewódzki w Legnicy zarejestrował pod nr 58 Oddział PTTK
w Legnicy.
Nadal pracują aktywnie koła szkolne i przyzakładowe. W związku z likwidacją Wojewódzkiego Zarządu PTTK w Legnicy oddział przejął regionalną pracownię krajoznawczą. Rozwiązano Międzyoddziałowe Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK. Wiodącą imprezą jest Krajowy Konkurs Krasomówczy dla dzieci i młodzieży, który odbywa się po raz ósmy.
W minionym okresie wytyczono 147 km szlaków turystycznych, którymi opiekują się szkolne koła PTTK. Wydano. mapę szlaków turystycznych

Województwa Legnickiego i broszurki: Wąwóz Myśliborski, Dolina Czarnej Wody i Obszar Chronionego Krajobrazu.

Rok 1992
Zlikwidowano Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego i bazę transportową. Zarząd Główny przestał też finansować Pracownię Krajoznawczą, którą przeniesiono z Baszty Głogowskiej do Kamieniczek Śledziowych.
Ogólnie nastąpił upadek działalności gospodarczej między innymi na skutek choroby dyrektora' MBOR T -u co spowodowało rozpad Między Oddziałowego Biura Obsługi Ruch Turystycznego. Na wniosek Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy mgr. Tadeusz Gumiński został honorowym obywatelem miasta. W grudniu odbył się walny zjazd. Prezesem został F. Józefów. Wobec bardzo
ciężkiej sytuacji finansowej, w jakiej znalazł się oddział, były nawet głosy o
jego likwidacji. Nowo wybrany zarząd w składzie: F. Józefów - prezes, E. Wiśniewski - wiceprezes, M. Bielachowicz - skarbnik ostro wziął się do "; naprawy istniejącej sytuacji.

Rok 1993
Nowy zarząd skupił swe wysiłki przede wszystkim na pracy wynikającej z
działalności statutowej a więc program imprez zawierał:
a) organizację wypoczynku świątecznego
b) organizację imprez dla młodzieży szkolnej
c) szkolenie nowej kadry PTTK
d) konserwację szlaków turystycznych
e) wydawnictwo map turystycznych
f) nadzór nad działalnością gospodarczą

Rok 1994
Zorganizowano kurs przewodników terenowych. Kierownikiem został
M. Bielachowicz. Na kurs zapisało się 50 osób.
Kontynuowano takie imprezy jak:
a) Znam Swoje Województwo Jak Swój Dom,
b) Solanum Tuberozum (święto pieczonego ziemniaka),
c) Pierwszy Krok Turystyczny,
d) Rajd Na Powitanie Wiosny,
e) Rajd Legnickie Pole,
t) Konkurs Krasomówczy.
E. Wiśniewski prowadzi ranking działalności turystyczno - krajoznawczej szkół.
W grudniu Oddział Legnicki obchodzi uroczyście 40lecie istnienia. Z tej okazji zorganizowano spotkanie działaczy, władz i sympatyków organizacji w klubie Hutnik. Wydano z tej okazji przewodnik E. Wiśniewskiego "Szlak dookoła Legnicy". Wielu działaczy zostało odznaczonych Złotą Honorową Odznaką PTTK.
Włączono się do opracowania części Międzynarodowego Szlaku Cystersów leżącej w naszym województwie. E. Wiśniewski za cykl artykułów o Legnickim Szlaku Cystersów został uhonorowany ogólnopolską nagrodą "Kos". Pojechał też na wycieczkę do Tunezji.