PTTK Legnica


PTTK o/Legnica

Zarząd Oddziału

Koła terenowe

Komisje

Biuro

Kalendarium


Kalendarium 1954 - 1974

Kalendarium 1974 - 1994

Kalendarium 1994 - 2004


BAZA TURYSTYCZNA

Noclegi

Gastronomia

Komunikacja

Kontakt

Szukaj w serwisie


PTTK o/Legnica  >>  Kalendarium  >>  Kalendarium 1954 - 1974


KALENDARIUM DOKONAŃ ODDZIAŁU PTTK
W LEGNICY W LATACH 1954 – 1974

Rok 1954

I Walny Zjazd. Powstaje Oddział Towarzystwa z p. Janem Klemensem jako prezesem na czele. Siedziba: pokoik przy ulicy Biskupiej 7 obok Kina Piast. Ilość członków: około 100.

Rok 1955
Zorganizowano Rajd Kolarski do Warszawy – 1000 km w obie strony. Na międzynarodowy Festiwal młodzieży zawieziono meldunek o wypełnieniu zobowiązań Poszukujących Legnickiej młodzieży pracującej.
Powstają Sekcje: kolarstwa, motorowa, górska, kajakowa.

Rok 1956
Prezesem zostaje J. Kustosik. Siedziba Zarządu Oddziału przenosi się do Rynku, potem na ulicę Jordana. Pod kierownictwem Anatoliusza. Jarosa i Zygmunta Niebudka zorganizowano „Spływ wodami Polski do granicy pokoju” – 8 dniowa impreza z dotarciem do Szczecina.
Powstają nowe komisje : Narciarska, Fotograficzna i Opieki nad Zabytkami. Zorganizowano Gwiaździsty Zlot Młodzieży do Legnickiego Pola.

Rok 1957
Prezesem jest Marian Nikiel. Powstają nowe koła przy Legnickich Zakładach przetworów Owocowo – Warzywnych, Fabryce Przewodów Nawojowych i PKP w Legnicy i Miłkowicach. Otrzymujemy nowe lokum w Domu Nauczyciela przy ulicy Jordana 17. Redakcja Wiadomości Legnickich oraz Komisja Ochrony Zabytków PTTK w Legnicy zorganizowała ankietę: Czy podnieść cenę biletów tramwajowych o 5 groszy z przeznaczeniem pieniędzy na renowację zabytków w mieście ?

Rok 1958
Powstaje bardzo aktywne koło PTTK przy hucie Miedzi w Legnicy. Zorganizowano wspólnie ze Związkiem Zawodowych Hutników pierwszy Rajd Przyjaźni po ziemi Legnickiej. Powstaje wypożyczalnia sprzętu turystycznego. Kol. S. Litwa nauczyciel Geodezji w Liceum Pediatrycznym zapoczątkowuje akcję obozów wędrownych dla młodzieży szkolnej. W wycieczkach szkolnych niedzielnych osobiście uczestniczyli. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego i Dyrektor Technikum Finansowo – Handlowego.

Rok 1959
Przeprowadzka do Kamieniczek Śledziowych nareszcie Zarząd Oddziału we własnym Lokalu. Regularnie obsługuje członków Towarzystwa . W marcu powołano Komisję do spraw Krajoznawstwa Turystyki Szkolnej. Od tego czasu datuje się intensywny rozwój turystyki
w szkołach.

Rok 1960
W marcu Walny Zjazd Oddziału. W siedmiu kołach w sumie liczba członków przekroczyła 700 osób. Marian Nikiel nadal jest prezesem. W biurze Zarządu zatrudniony zostaje etatowy pracownik Maciej Nadolny. Ilość sprzętu w wypożyczalni podwaja się. Powstaje Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego.

Rok 1961
Ustępuje prezes M. Nikiel jego funkcję podejmuje Ryszard Puławski. Koło PTTK przy Fabryce Przewodów Nawojowych zorganizowało Trzeci Rajd po Ziemi Legnickiej.

Rok 1962
Kolejny Zjazd Oddziału, który wybrał ponownie na prezesa Ryszarda Puławskiego. Łączą się BORT – Y Legnicy i Bolesławca. Siedziba w Legnicy. W 11 kołach zrzeszonych jest 840 członków Dla uczczenia 720 rocznicy Bitwy z Tatarami pod Legnicą zorganizowano Zlot Młodzieży do Legnickiego Pola, który po latach wznowiono pod nazwą Zlot Legnickie Pole.

Rok 1963
Liczymy 1155 członków, 39 osób ukończyło kurs narciarski, 12 kurs przewodników miejskich. Powstaje pierwsze koło przewodnickie z mgr. Jerzym Jaroćińskim na czele.

Rok 1964
Zorganizowano drugi kurs przewodnicki. Organizatorem i tego kursu był mgr. Tadeusz Gumiński. Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego zwiększa zyski. Kierownikiem jest Adam Najbor. Zagospodarowano Wieżę Chojnowską . Dużą popularnością cieszą się zimowe wyjazdy na narty
– tzw. „białe szaleństwo”

Rok 1965
Walny Zjazd. Prezesem zostaje Władysław Jurczak. Biuro Oddziału prowadzi H. Puławska. Władze miasta przydzielają Oddziałowi lokum na sklep pamiątkarski. Koło na kolei organizuje Zlot Kolarski i aktywnie uczestniczy w organizacji Rajdu po Ziemi Legnickiej. Odbył się też Rajd na Orientację, Sobótki, Zlot Studencki. Powstaje w Legnicy Międzyoddziałowe Biuro Obsługi Turystycznej z filiami w Jaworze Złotoryi i Lubinie. Ilość członków wzrosła do 1600. Kierownikiem biura jest Teresa Czerwińska.

Rok 1966
Na zakończenie sezonu turystycznego zorganizowano po raz pierwszy „Andrzejki Legniczan”. Weszły one później do corocznych imprez Oddziału. Kontynuuje się rajdy jak: Rajd na Orientację, Rajd po Ziemi Legnickiej.

Rok 1967
Następuje rozwój turystyki kwalifikowanej. Stworzono Referat Weryfikacyjny GOT i OTP. Zweryfikowano 102 odznak GOT i 124 OTP. Tradycyjny Rajd po Ziemi Legnickiej przemianowany został na Ogólnopolski Rajd Szlakiem Polskiej Miedzi. Ilość kół zwiększa się do 22.
Kolejny kurs przewodnicki jest – lista przewodników wzrasta do 30 .Biorą oni udział w V Zlocie przewodników Dolnośląskich w Świeradowie Zdroju. Kol. E. Wiśniewski otrzymuje srebrną odznakę PTTK. Zorganizowano pierwszy wiosenny Rajd Studentów Studium Nauczycielskiego, który wszedł do kalendarium corocznych imprez pod nazwą: „Ogólnopolski Rajd Studentów SN „Sudety”

Rok 1968
Zweryfikowano 138 górskich odznak turystycznych i aż 429 odznak turystki pieszej komisja turystyki narciarskiej zorganizowała w Karpaczu I mistrzostwa Legnicy: Były wyjazdy narciarzy na „Ekspres narty”, „Andrzejki Legniczan”, Szkolono Organizatorów Turystyki .
Wypożyczalnie Sprzętu turystycznego prowadził Kol.J. Łotocki. Pracownią plastyczną opiekował się Edward Jaworski.. Powstały sklepy pamiątkarskie w Jaworze , Złotoryi, Lubinie, Bolkowie, Legnicy.

Rok 1969 – Zmniejsza się ilość członków, bo przy Hucie Miedzi powstaje samodzielny oddział. Kontynuuje się nadal imprezy cieszące się dużą frekwencją jak Ogólnopolski Rajd Studentów „Sudety”, Andrzejki Legniczan, Rajd na Orientację i TD.

Rok 1970
Walny Zjazd Oddziału. Prezesem pozostaje Władysław Jurczak. Nawiązuje się współpraca ze Związku Zawodowych Górników, który był reprezentowany przez p. Jana Rutkowskiego Uczestniczył on w rajdach, funduje nagrody itp.
Wypożyczalnie sprzętu prowadzi nadal Adam Łotocki, własnoręcznie naprawiając powierzone mu eksponaty.
Klub „Fafiki” prowadzony przez Dorotę Krzywik, A. Proć i L. Spelaka organizuje cały szereg rajdów dla młodzieży szkolnej. W późniejszych latach aktywnie działali w Turystyce młodzieżowej nauczyciele W .Sielicka i J. Wąsowicz

Rok 1971
Legnickie Koło Przewodników Organizują IX Zlot Przewodników Dolnośląskich . Kierownikiem biura jest J. Wąsowicz – nauczyciel. W składzie Zarządu dominują nauczyciele bardzo aktywni turyści. Kontynuuje się sprawdzone imprezy.

Rok 1972
Walny Zjazd Oddziału. Prezesem zostaje Władysław Ruszniak Imprezy młodzieżowe organizuje klub „Fafiki” pod kierownictwem Doroty Krzywik. Coraz większa frekwencja na imprezach organizowanych przez Oddział (500, 1000 osób)Bierze w nich udział głównie młodzież szkolna i Zakłady pracy. Przeszkolono przewodników w związku z otwarciem Granicy do NRD.
Zorganizowano 3 Kursy
1. W Zakładach pracy Organizatorów Turystyki.
2. Kierowników wycieczek Szkolnych – nauczycielce.
3. Młodzieżowych Instruktorów Turystyki i Krajoznawstwo – młodzież szkolna.

Przyznano 600 odznak GOT. Komisja Ochrony Zabytków wydaje folder o Legnickiej Zieleni
a mgr. T. Gumiński pisze przewodnik o Legnicy. „Przetarto” szlak cysterski idący do Lubiąża.

Rok 1973
Prezesem dalej jest W. Ruszniak Oddział zorganizował 2 kursy Kierowników Wycieczek Szkolnych. Zorganizowano Andrzejki Legniczan w Schronisku PTTK W Andrzejówce. Już drugi Rajd na Raty pod hasłem „Niedziela z Plecakiem”. Każdą Niedzielę czekał w umówionym miejscu przewodnik i brał grupę na Wędrówkę po okolicy bliższej i dalszej (Szlakiem Zamków Piastowskich, Po pogórzu Kaczawskim itp.)
Wycieczki te przyczyniły się do rozpropagowania turystyki kwalifikowanej wśród młodzieży
i dorosłych. Zlot na powitanie wiosny razem z Harcerzami w Duninie zapoczątkował obchody „Bitwy na Kaczawą”. Młodzi turyści pod kierownictwem M. Michalskiego , F. Józefowa i J. Wąsowicza uczestniczyli w Zlocie Młodzieżowym. Wydano pierwsze foldery: „Wśród Legnickiej Zieleni”i „Mauzoleum Piastów”.Grupa pod kierunkiem Mariana Niedzwieckiego wyznakowała szlak do Legnickiego Pola według planu zrobionego przez mgr. Tadeusza Gumińskiego

Rok 1974
Już X Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału. W. Ruszniak pozostaje prezesem 25 osobowa delegacja Oddziału uczestniczyli w Zlocie 30- lecia PRL w Warszawie. Po raz ósmy odbył się Ogólnopolski Rajd Szlakiem Polskiej Miedzi z zakończeniem w Legnicy.
Odbył się też II Powiatowy Przegląd Barwnych Przeźroczy Krajoznawczych Oddziały skupia 43 Koła i Kluby. Legniccy kolarze biorą udział w XVI Ogólnopolskim Zlocie Kolarzy. Studium Nauczycielskie organizuje VII Ogólnopolski Rajd Studentów „Sudety 74” w Zagórzu Śląskim.
Większość imprez odbywa się pod hasłem 30 – lecie Polski Ludowej.